Index Hem Bakåt Framåt

MajorMajor

Major Major är en manager för mailinglistor. Den tillåter dig att sätta upp en eller flera mailinglistor, och den möjliggör för människor att prenumerera på dessa listor. När inkommande mail till listan anländer, skickar Major Major en kopia till var och en på listan.

Den distributeras som optional shareware.

Denna dokumentation är för version 1.2.

Dementier och Garanti

Denna produkt levereras "om den är" utan garantier av något slag, antingen uttryckta eller tolkade, inkluderande, men inte begränsade till, de underförstådda garantierna för lönsamhet eller lämplighet för något ändamål. Hela risken vad gäller kvalitét och prestanda är upp till dig att bedöma. Skulle produkten vara defekt, ligger den fulla kostnaden för reparation, service eller åtgärder hos dig.

Författare till Major Major är Peter Moylan, peter@ee.newcastle.edu.au

Den senaste versionen av Major Major finns normalt på ftp://eepjm.newcastle.edu.au/software. Information om andra program på den här sidan kan hittas på http://eepjm.newcastle.edu.au/os2/software.html.

Information om nya versioner.

Du kan, om du vill, prenumerera på en mailinglista med annonsering av nya releaser av mina programvaror. Det finns två listor: programvaru-annonsering, vilken endast är till för detta ändamål, och Major Major-listan, vilken är ett generellt forum för diskussioner och frågor om Major Major. För att gå med i en eller båda listorna, skicka ett e-mail till majormajor@eepjm.newcastle.edu.au. Subjektraden är inte viktig och kan innehålla vad som helst. I brevets huvud skrivs raderna


       subscribe software-announce
       subscribe majormajor-list
       end

(För att gå med i endast en av de två listorna, använd endast ett "subscribe" kommando.) För att lämna listan, skicka ett liknande e-mail men använd kommandot "unsubscribe" istället för "subscribe"